Ana sayfa ANASAYFA Gelir Tablosu Örneği

Gelir Tablosu Örneği

26
0
Gelir Tablosu Örneği
Gelir Tablosu Örneği

Gelir Tablosu Örneği

Gelir Tablosu Örneği bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkları elde ettiği kaynakları gösteren bir çeşit tabloya verilen isimdir. Muhasebe derslerinde sıklıkla karşılaşılan bir terimdir çünkü muhasebenin temelinde bilanço yatmaktadır. Muhasebede örnek bilanço gelir tablosu örneği çok önemlidir ve her muhasebeci bu tabloyu kullanarak işletmelerin finans durumunu takip eder.

Bilanço tablosu örneği toplamda 4 başlıktan oluşmaktadır. Bu başlıklar; bilanço başlığı, aktif taraf, pasif taraf ve bilanço dipnotları olarak gösterilebilir. Bilanço başlığında mutlaka işletme adı, bilanço cümlesi ve bilanço yapılan tarih bulunmalıdır. Aktif taraf bilanço tablosunun sol tarafında işletmenin mevcut mal varlığını ve alacaklarını gösteren taraftır. Pasif taraf bilanço tablosunun sağ tarafında bulunur ve işletmenin sermaye ile borçlarını gösterir. Bilanço dipnotları ise bilanço tablosu hakkında yazılması gereken notları belirtir ve tablonun daha anlaşılır olmasını sağlar.

Bilanço İlkeleri Nelerdir?

Gelir tablosu örneği ismi de verilen bilanço tablosunda belli başlı ilkeler vardır. Bu ilkeler; varlık ilkeleri, kaynak ilkeleri ve öz kaynak ilkeleri olarak sayılabilir. Varlık ilkelerinde işletmenin paraya dönüştürebileceği tüm varlıklar söz konusudur. Bununla birlikte uzun süreli para varlıkları, duran varlıkları, biriken amortismanları ve kesin olmayan alacaklar da dâhildir. Kaynak ilkelerinde belli bir dönemin altında bulunan vadeli borçlar, tüm borçlar ve vadeli borçlar yer almaktadır.

Kaynak ilkelerinde en önemli etken borçların sınıflandırılmasıdır. Excel bilanço yorumlama örneği bu konuda kişilere yardımcı olabilir. Öz kaynak ilkelerinde ise işletme sahibinin ya da hissedarlarının sahip olduğu tüm mallar detaylı bir şekilde gösterilmelidir. Öz kaynak ilkelerinde kişilerin sahip olduğu sermayeler bölüştürülmeli ve buna yönelik elde edilen kar miktarı da hissedarlar arasında bölünmelidir. Gidecek olan borçlar da sermaye sahibi olan hissedarların hesabından düşülmelidir.

Bilanço ile Yakın Takip Bilanço sayesinde bir işletmenin alacak ve vereceklerini yakından takip etmek mümkündür. Pek çok muhasebeci Excel programı sayesinde bu işlemi yapıyor fakat duruma göre her türlü bilanço oluşturma yöntemlerini bilmekte fayda var. Özellikle büyük işletmelerde Excel üzerinden işlem yapmak işi kolaylaştırır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here