Ana sayfa GÜNLÜK VERİLER BİLANÇO ÖRNEĞİ

BİLANÇO ÖRNEĞİ

364
0

Bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıkları ifade etmeye yarayan kaynakların bütününü ve borçları gösteren mali tablolar bilanço olarak adlandırılmaktadır. Muhasebe için çok büyük önem arz eden bu tablolar, finans kontrollerinin yapılmasını, kar ve zarar analizlerinin takip edilmesini sağlamaktadır. Bilançolarda biçim olarak; bilanço başlığı, aktif ve pasif taraf ayrıca bilanço hakkında dipnotlar bulunmalıdır. Bunlarla alakalı bilanço örneği incelenebilir.

Bilanço Hangi Bölümlerden Oluşmaktadır?

Bilançolar; bilanço başlığı, aktif kısım, pasif kısım, dipnotlar bölümleri bir araya gelmeden düşünülememektedir. Bilançoların tam anlamıyla oluşması için bu unsurları olması gerekmektedir. Bilanço başlığı, yapılmazsa bilanço raporlarında karışıklık oluşmasına sebebiyet vermektedir. Aktif kısım, bilançonun sol tarafında yer alan bir bölüm olup, işletmenin elinde bulunan varlıklar ve alacakların gösterildiği kısmı ifade etmektedir. Pasif kısım ise, bilançonun sağ tarafında yer alır. Bu bölümde ise işletmenin sermayesi ve borçlarının toplamı gösterilmektedir. Dipnotlar kısmında ise, bilançonun daha anlaşılabilir ve yoklanabilir olması adına açıklamalar bulunmaktadır.

Bilançonun Konuları Nelerdir?

 • Bilanço,
 • Bilanço yapısı,
 • Bilançonun düzenlenmesi,
 • Bilanço örneği,
 • Dönen varlıklar ve hesaplar,
 • Duran varlıklar ve hesaplar,
 • Kısa vadeli yabancı kaynaklar ve hesaplar,
 • Uzun vadeli yabancı kaynaklar ve hesaplar,
 • Öz kaynaklar ve hesaplar,
 • Bilanço slayt gibi ana başlıklar bilanço konularını oluşturmaktadır.

Bilançoda Bulunması Gereken Hesap Grupları Nelerdir?

Nasıl ki bilançonun yapısında bulunması gerekenler ana bölümler varsa, bazı hesap gruplarının da bulunması gerekmektedir. Dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli kaynaklar, öz kaynaklar gibi hesap gruplarının bilançoda bulunması zorunludur.

Bilanço Varlıklarının İlkeleri Nelerdir?

1) Dönen duran varlıklarda bir yılın ölçüt alınması ilkesi: İşletme bir yıl veya normal faaliyet döneminde, paraya dönüştürebilecekleri varlıkları, bilançonun dönen varlıkları içerisinde göstermesi gerekmektedir.

2) Vade süresi bir yıl ve altında olan duran varlıkların gününde yeniden aktarılması ilkesi: işletmenin bir yıl veya normal faaliyet döneminde paraya dönüştürülemeyen, bir hesap döneminden daha uzun sürede yararlanılan uzun vadeli varlıkları, bilançoda duran varlıklar grubunun içerisinde göstermesi gerekmektedir. Bir yılın altından kalanlar dönen varlıklar grubundaki hesaba aktarılmalıdır.

3) Karşılıklı Olarak Ayırma İlkesi: Varlıkları bilançoda, bilanço tarihinde gerçeğe uygun değerlerle gösterebilmek için, değer düşüklükleri gösterilerek karşılıklı ayrılır. Bu işlem zorunludur.

4) Dönemleri birbirinden ayırıcı aktif karakterli olan işlemlerin ayrı olarak gösterilmesi ilkesi: Gelecek döneme ait önceden ödenmiş giderler cari dönemde tahakkuk edip, gelecek dönemlerde tahsil edilecek gelirler ve kayıtlar tespit edilmeli ve bilançoda buna ayrıca yer verilmelidir.

5) Vadesi olan alacakların bilançonun günündeki değerine indirilmesi ilkesi: Dönen ve duran varlıklarda yer alan alacak senetleri için, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerler için reeskont işlemi uygulanmalıdır.

Bilançonun Özellikleri Nelerdir?

 • Net değer esasına göre düzenlenmesi gerekmektedir,
 • Mahsup iki işletme arasında gerçekleştirilemez,
 • Mevcut dönem ve önceki dönem bilançoları karşılaştırılmalı biçimde düzenlenmelidir,
 •  Kısaltmalar kullanılabilmektedir. Ancak bu kısaltmalara başlığın altında yer verilmelidir,
 • İşletmenin adı, unvanı ve bilanço tarihi bilanço başlığına yazılmalıdır,
 • Bilançonun daha iyi anlaşılabilmesi açısından, bilanço dipnotunun düzenlenmesi gerekmektedir,
 •  Diğer başlığı altında yer alan bir kalem tutarı grubun tutarının %20’si aşıldığı zaman, ayrı bir başlık altında gösterilmesi gerekmektedir.

Bilanço Türleri Nelerdir?

1- Şekil bakımından bilanço,
a) Hesap tipi bilanço
b) Rapor tipi bilanço

2- Analiz bakımından bilanço,
a) Karşılaştırmalı bilanço
b) Analitik bilanço

3- Kapsam bakımından bilanço,
a) İşletme bilançosu
b) Konsolide bilanço

4- Vergi hukuku bakımından bilanço,
a) Ticari bilanço
b) Mali bilanço şeklinde sıralanmaktadır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here