Ana sayfa GÜNLÜK VERİLER Amerika Ekonomisi

Amerika Ekonomisi

37
0
Amerika Ekonomisi
Amerika Ekonomisi

Amerika Ekonomisi

Son zamanlarda dünya ekonomisinde yaşanan çeşitli bölgelerdeki milli gelir artışı, enerji ve gıda fiyatlarındaki yükselme, Amerika Ekonomisi nin büyüyen ticaret ve buna paralel olarak artan cari açığı ve emlak piyasasında yaşanan kriz gibi bazı gelişmeler dikkat çekicidir. Diğer taraftan, Doha Turu çok taraflı ticaret müzakerelerinde yeterli ilerleme sağlanamadığı ve ülkelerin daha ziyade bölgesel ticaret anlaşmalarına yöneldikleri görülmektedir.

Bir yandan bu gelişmelerin dünya ticaretinin gidişatına olası etkilerinin, diğer yandan da arz ve talep yönlü yapısal değişikliklerin bu gelişmeleri tetikleyici rolünün tartışıldığı bu yazıda, toplam talepte küresel ölçekte gözlenen artış ile birlikte, başka ülke pazarlarına ‘talep yönlü girişten’ ‘arz yönlü girişe’ doğru seyreden genel eğilime dikkat çekilmektedir. Makale ayrıca son zamanlardaki gelişmelerin dünya ticaret sistemi ve Dünya Ticaret Örgütü’nün geleceği üzerinde ne gibi etkiler yaratabileceği konusunda bazı akıl yürütmeler yapmaktadır.

ABD Ekonomisi ne durumda?

Amerika Ekonomisi ‘nde cari açığın ve dış ticaret açığının bu boyutlarda devam etmesinin ve emlak balonunun yol açtığı tahribatın önce ABD’yi, daha sonra diğer ülkelerin ekonomilerini durgunluğa sürükleyebileceği endişesi bulunmaktadır. Ekonomik durgunluğun dünya ticaret sistemi açısından en temel etkisi ise ülkeleri daha korumacı ticaret politikalarına yöneltecek olmasıdır. DTÖ, yapısı itibariyle ticaret sorunlarına ticaret politikaları ile yanıt vermesi beklenen bir kurumdur. Daha makro ekonomik sorunlardan kaynaklanacak çatışmaların önlenmesinde DTÖ’nün imkanlarının yetersiz kalması olasılığı yüksektir. Bu durumda, belki de diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliğine ihtiyaç duyulacaktır.

Diğer bir belirgin eğilim olarak, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışların ticaret sistemi açısından rolü de incelenmelidir. Fiyat artışlarının genel fiyat seviyesi ve enflasyon üzerinde etkileri ne olacaktır? Bunun ticaret sistemine de yansımaları olabileceğinden ötürü dikkatle takip edilmesi gerekir. Bilindiği üzere, yaklaşık yirmi veya otuz yıl içinde tüm dünyadaki enflasyon oranları ciddi bir düşüşe geçmiştir. Diğer bir deyişle, özellikle sıkı para politikaları ve para arzının etkin kontrolü sayesinde pek çok ülkede enflasyon oranları 1970’li ve 1980’li yıllardaki seviyelerinin altına inmiştir. Ayrıca küreselleşmenin getirdiği rekabet baskısı sonucu fiyatların yükselmesi zorlaşmış ve bu da enflasyonun hızını yavaşlatmıştır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here